In de omgeving van mijn woning die in het buitengebied van de gemeente Neede ligt, een half open cultuurlandschap bestaande uit gemengd bos, weiland, bouwland en enkele houtwallen – zijn verleden jaar vier uilesoorten tot broeden gekomen. Bosuil. De Bosuil broedt reeds vijf jaar in een nestkast in een gemengd bos van circa vijf hectare. Elk jaar produceert het paar één tot drie jongen.