Zestig natuurfotografen uit niet minder dan zestien landen laten in het pasverschenen jaarboek ’Natuurfotografie 85/86’ hun beste resultaten zien uit het jaar 1985. De uitgever hoopt jaarlijks zo’n boek uit te kunnen geven. In het Nederlands, Italiaans, Frans, Zweeds, Spaans, Duits en Engels worden bij elke foto gegevens over de fotograaf en zijn gebruikt materiaal vermeld. Tevens is een foto van de fotograaf toegevoegd. De kleurenfoto’s zijn ingedeeld naar de maand waarin de foto’s zijn gemaakt. Interessant is ook te vernemen met welke camera’s en welke films wordt gewerkt. Een prachtig uitgevoerd plaatjeswerk met meesterwerken van moderne fotokunst en interessante technische gegevens. Opvallend is dat er zich onder de foto’s veel vogelfoto’s bevinden. Nestfoto’s, zoals die van de Wielewaal, hoe mooi ook opgenomen zouden eigenlijk uitgesloten moeten worden. Werkelijk uniek is de foto van een vliegende Rotskruiper, opgenomen door Eugen Hüttenmoser in Zwitserland. Maar ook de prachtige landschapsfoto’s en die van verschillende zoogdiersoorten dwingen een grote bewondering af. Wij treffen in dit jaarboek het werk van diverse Nederlandse fotografen aan. Het boek (137 bladzijden) is uitgegeven door Kilda-Verlag, Münsterstraße 71, D-4402 Greven, Fritz Pölking. De winkelprijs van dit jaarboek is DM 48,—. Door een cheque aan dit adres te zenden of een girobetaling (Bankleitzahl 400 700 80 Greven, Westfalen) krijgt men het boek thuisbezorgd.