Op het land kan men vogels gemakkelijker en goedkoper observeren dan vanaf het water. Tegenover de duizenden waarnemers, die zich met de verspreiding van vogels op het land bezighouden, zijn er maar enkelen die regelmatig actief zijn op zee. Dit blijkt wel uit de publicaties in de diverse vogeltijdschriften. In dit artikeltje zal lets worden verteld over de resultaten van het verspreidingsonderzoek met betrekking tot zeevogels, dat door het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee in de drie grote wateren werd en wordt uitgevoerd. De hoofdvraag hierbij is welke vogelsoorten van het gebied gebruik maken; wanneer en in welke aantallen komen ze er voor en welke verspreidingspatronen vertonen ze. Hierbij ging het om vogels die een belangrijke voedselbinding met het desbetreffende zeegebied vertonen. Overtrekkers en slapers zijn voor het onderzoek van weinig belang.