De bovenstaande vragen zijn, zo zij al niet gesteld worden, bij veel buitenstaanders wel eens opgekomen als zij hoorden dat in familie- of kennissenkring iemand naar vogels keek en zich amateur-ornitholoog noemde. Vaak werd dan met enige meewarigheid en hoofdschudden deze mededeling voor kennisgeving aangenomen, doch begrijpen deed men het dikwijls niet. Wat doet zo iemand? Hoe, waar en waarom? Mij zijn deze vragen allemaal wel eens gesteld, zo in de loop der jaren. Het ’wat doet zo iemand’ is niet zo eenvoudig te beantwoorden omdat er zo veel mogelijkheden zijn in de ornithologie, die vaak zeer sterk van elkaar verschillen.