Dit jaar werd er door 23 inzenders een totaal van 83 zwart-wit foto’s ingezonden ter beoordeling, vier inzenders en zeventien foto’s minder dan in 1984, toen het er op de Kop af honderd waren. De jury bestond uit de vaste redactie van ’Het Vogeljaar’, aangevuld met de vogelfotografen Frits van Daalen, Oene Moedt en ondergetekende.