Broedende Oehoes en Zwarte Wouwen in Nederland. Na zeventig jaar weer jonge Zeearenden in Schotland. Hosannageroep onder Franse vogelbeschermers om hun successen met Vale Gieren in de Cévennes en Pyreneeën...