Met bovenstaande titel verscheen de doctoraalscriptie (59 bladzijden, Leiden, 1985) van Piet van der Meer waarvan wij hieronder, met toestemming van de auteur, de tekst van de samenvatting van de scriptie laten volgen. De achteruitgang van de weidevogelstand wordt veroorzaakt door twee soorten van bedreigingen: 1. de directe bedreigingen van de vogels en hun broedsels zelf, door de jacht, het vertrappen door vee, het rapen etc. 2. de indirecte bedreiging door de aantasting van de leefgebieden, door ondermeer de intensivering van de landbouw.