Op 18 september 1985 verzocht de Stichting Behoud Valkerij de minister van Landbouw en Visserij het ’Zwartboek ambtelijke valkerijbeleid’ in ontvangst te nemen. Op 1 oktober 1985 antwoordde de minister daarop dat hij er niet toe bereid was, maar wel een gesprek in het vooruitzicht stelde tussen een ministeriële ambtelijke delegatie en de stichting. De Stichting Behoud Valkerij is opgericht teneinde de beoefening van de valkerij, waar in Nederland een grote traditie kent, ook voor de toekomst te behouden, De stichting heeft een zwartboek over het ministeriële ambtelijke beleid samengesteld. Het zwartboek telt in totaal 37 bladzijden en twee bijlagen. Redactionele medewerking aan dit zwartboek werd verleend door A.P.M. Biemans, A.J.