Sedert 1972 is er een omvangrijk onderzoek op gang gebracht inzake de voortplantingsbiologie) van de Aalscholver om over de trek en de voedselbiologie meer duidelijkheid te verkrijgen. Hiertoe zijn meer dan 7000 Aalscholvers met gekleurde ringen gekenmerkt. Alleen al in 1984 werden in vijf kolonies 2300 jonge vogels geringd. Blauwe ringen werden in de kolonie Vorso aan de Horsens Fjord gebruikt, rode ringen in Brahetrolieborg op Fijnen, zwarte ringen in Ormo op Seeland en groene ringen in Tofte So en Hauno in Noordoost-Jutland. De ringen hebben meestal drie letters en/of een cijfercombinatie, waardoor elke vogel individueel herkenbaar is, In Denemarken wordt het aantal broedparen geschat op circa 3600 paren, in Zweden, Polen en de DDR elk circa 1300 paren en in Sleeswijk-Holstein zijn broedpogingen ondernomen op de Groszer-Plöner- en de Selenter See, echter door verstoringen zonder resultaat. Het maximale aantal in Sleeswijk-Holstein dat daar werd geteld zijn 1500 tot 2000 exemplaren in oktober. In de afgelopen jaren werden circa 200 Aalscholvers in de Nederlandse kolonies in het Naardermeer en de Oostvaardersplassen met witte ringen gemerkt, die een lettercombinatie hebben. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein und Hamburg, Staatliche Vogelschutzwarte Schleswig-Holstein, Olshausenstrasze 40-60, D-2300 Kiel, West-Duitsland.