Door een aantal om zich heen grijpende ontwikkelingen binnen de landbouw, de infrastructuur en de stads- en dorpsuitbreiding veranderde het landelijk gebied in de jaren zeventig snel van karakter. Vooral de wijze waarop ruilverkavelingen werden uitgevoerd speelde een belangrijke rol. In graslandgebieden bleken de meeste broedvogeltellingen uit te komen op een geringere soortenrijkdom en van een groot aantal soorten gingen de aantallen achteruit. Om onder andere hier iets aan te doen werd door de overheid het zogenaamde Relatienotabeleid ontworpen.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Adriaan Guldemond, & Dirk Tanger. (1986). Verslag van een onderzoek door het samenwerkingsverband Waterland Het effect van intensief graslandgebruik in Waterland op weidevogels. Het Vogeljaar, 34(1), 1–16.