Tijdens reizen op IJsland werd aandacht besteed aan broedende steltlopers in weidebiotopen. Beide auteurs deden dat in 1984, de tweede auteur in 1975, 1976, 1978, 1980 en 1985. In de vier eerst genoemde jaren gebeurde dat samen met Ekko Smith.