De Nederlandse Steltloper Werkgroep heeft de afgelopen vier jaren (1982 – 1985) tellingen op slaapplaatsen van Wulp en Grutto verricht. Besloten is in 1986 en 1987 aandacht aan de Kemphaan te besteden. Uit recent onderzoek is gebleken dat zowel voor als na het broedseizoen Nederland een belangrijke functie heeft voor Kemphanen op weg van de Afrikaanse winterkwartieren naar hun noordelijke broedgebieden en omgekeerd. De afstand van Nederland naar West-Afrika wordt zowel op de voor- als de najaarstrek in een non-stop vlucht van ruim 4000 km afgelegd. Nederland is op deze route een belangrijk tankstation, terwijl hier in de herfst een deel van de rui wordt ondergaan. Niet bekend is om welke aantallen het gaat. Door middel van tellingen op slaapplaatsen willen wij proberen inzicht in de aantallen te krijgen. Tijdens de voor- en najaarstrek zullen in beide jaren elk drie tellingen worden gehouden. Graag komen wij in contact met waarnemers die aan deze tellingen deel willen nemen en of reeds informatie over dit onderwerp bezitten. Van de medewerkers wordt verwacht dat ze een gebied afzoeken op de aanwezigheid van slaapplaatsen of foerageergebieden en of reeds bekende lokaties tellen. Voor de medewerkers is een handleiding beschikbaar en zij worden regelmatig op de hoogte gehouden van de resultaten. Belangstellenden worden vriendelijk verzocht zich te melden bij de landelijke coördinator: Klaas Koopman, Túmkerij 5, 8501 TG Joure. 05138 – 6438 (thuis) of 2841 (werk).