Deze vierde vogelmonografie in de Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging behandelt de Kluut in vele facetten. De schrijver gaat uitgebreid in op onder andere broedgedrag, populatiegrootte en foerageermethoden. Tal van gegevens die zeer verspreid zijn gepubliceerd zijn nu samengevat en voor iedereen goed toegankelijk gemaakt. Ook gegevens van de schrijver zelf zijn aan de tekst toegevoegd en de analyse van de Nederlandse ringgegevens, zoals die in deze monografie weergegeven worden, is niet eerder gepubliceerd. Van belang is ook het laatste hoofdstuk ’Bedreigingen en bescherming’. Weliswaar is de Kluut een cultuurvolger in zekere zin, maar het is ook een pioniervogel. Een pioniervogel vindt zijn woongebied in een gebied dat zich nog aan het vormen is en dus zal de Kluut in vele gevallen zich steeds weer ergens nieuw moeten kunnen vestigen. Dat daar een groot risico in schuilt in ons dichtbevolkte land is heel begrijpelijk. Het zou wel eens mogelijk kunnen zijn dat de Kluut zich op den duur in een wat minder gevoelig biotoop gaat vestigen.