Vrijwel gelijk met de ontwikkeling en popularisering van de grootste uitvinding nà de boekdrukkunst – de bandrecorder – hebben amateurs in Engeland, Frankrijk en Zwitserland de koppen bij elkaar gestoken en clubs opgericht. Clubs voor geluidenthousiasten. De vonk sloeg ook over naar Nederland waar in 1956 door een tiental enthousiastelingen de NVG – de Nederlandse Vereniging van Geluidjagers – werd opgericht. Twee van de oprichters zijn nog steeds actief en hebben, met de vereniging, nu hun dertigjarig jubileum. Naarmate de bandrecorder populairder en goedkoper in aanschaf werd, nam ook het aantal leden van de NVG snel toe. Omdat geleidelijk aan steeds meer leden de door hen opgenomen geluiden combineerden met het vertonen van diaseries (zogenaamde diaprogramma’s) werd de vereniging omgedoopt tot de Nederlandse Vereniging voor Geluid- en Beeldregistratie = nog steeds NVG.