Na de vele activiteiten tijdens het Jaar van de Ortolaan (1984), is informatie beschikbaar gekomen waarvan het belangrijk kan zijn er kennis van te nemen. In dit artikel is lang niet alle informatie verwerkt; het kan evenwel worden gezien als een aanvulling op diverse artikelen en mededelingen in het themanummer van ’Het Vogeljaar’ over de Ortolaan (jaargang 32 (3): 1984).