De veronderstelling dat de invasie van de Middelste Jagers veroorzaakt is door een noordwesterstorm leek ons juist. Misschien zijn daarna de jagers aangelokt door de grote hoeveelheid dode meeuwen (stormslachtoffers) op het strand. Op 3 november 1985 zag Gerard de Hoog een Middelste Jager op het strand bij Renesse, deze vogel was evenals de vogels die wij later zouden zien in Scheveningen, opmerkelijk mak.