Het tellen van zichtbare vogeltrek is niet nieuw. Vooral in de jaren veertig en vijftig is in Nederland veel onderzoek aan dit fenomeen verricht (LWVT 1981). Door de opkomst van het radaronderzoek is dit type onderzoek sterk op de achtergrond geraakt. Het onderzoek naar vogeltrek zonder gebruikmaking van radar komt de laatste jaren weer meer op de voorgrond, vooral nu duidelijk is dat ook aan radarwaarnemingen een aantal tekortkomingen kleeft. Sinds 1981 worden de landtrektellingen gecoördineerd door de Landelijke Werkgroep Vogeltrektellingen (LWVT). Door het vele telwerk van de laatste jaren is er een stroom van publikaties op gang gekomen over de resultaten van het trektellen. In deze publikaties worden vaak grote najaarstrekbewegingen beschreven. Dat er in Nederland ook in het voorjaar sterke trek valt waar te nemen is dan ook minder bekend. Dit artikel beschrijft in algemene lijnen de gestuwde voorjaarstrek in West-Zeeuwsch-Vlaanderen.