De verhoogde radioactiviteit in de lucht is een direct gevaar voor de trekvogels. De ramp van Tsjernobyl, 130 km ten noorden van Kiev, heeft niet alleen voor de mens, maar ook voor de dieren- en plantenwereld ernstige gevolgen. Een ware milieuramp die haar weerga niet kent. In Scandinavië vallen de trekvogels dood uit de lucht en wordt ook bij nog levende dieren een hoge radioactieve straling gemeten die volgens ornithologen vaak de dood tot gevolg moet hebben en op z’n minst catastrofale gevolgen moet hebben op de voortplanting van de vogels. In Zuid-Duitsland zijn de eerste onderzoekingen begonnen bij pas uitgevlogen lijsterachtigen om te zien in hoeverre de neerslag invloed heeft op de ontwikkeling van de jonge dieren. Dr. C. König, oud-voorzitter van de Duitse vogelbeschermingsorganisatie: ’De bodem in Stuttgart is vergeven van de radioactiviteit en wij verwachten dat de invloed van de Russische kernramp via het voedsel, zoals wormen en andere kleine bodemdieren ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en de voortplanting van de vogels’. Prof. dr. K.H. Voous, een der vooraanstaande ornithologen van ons land, meent dat het inderdaad goed mogelijk kan zijn, dat de kernramp ernstige gevolgen voor de trekvogels zal hebben. ’De moeilijkheid ligt in het feit, dat hiernaar nog maar weinig onderzoek is verricht, ofschoon uit de onderzoekingen in Amerika na de nucleaire ramp van Harrisburg in 1979 wel gebleken is, dat vele watervogels, steltlopers en andere grotere vogelsoorten nadelige gevolgen van de ramp hebben ondervonden’. In de ’New Scientist’ maakte de dissidente Sovjetgeleerde dr. Zhores Medvedev in 1977 al bekend dat de trekvogels in hun beenderenstelsel de bewijzen meedragen van een nucleaire ramp in het zuidelijk deel van de Oeral in 1958. Het peil van strontium 90 in eenden uit de Oeral bewijst, dat de toenmaligerramp veroorzaakt werd door oude nucleaire afvalstoffen. Dr. Medvedev gelooft er in dat toen een geweldige explosie heeft plaatsgevonden met honderden dode en tienduizenden gevallen van stralingsziekte. Een gebied tussen de industriesteden Cheljabinks en Sverdlovsk werd zwaar verontreinigd door strontium 90 en caesium 137.