Op 6 november 1985 promoveerde te Amsterdam C.J. Heij (bij onze lezers geen onbekende) op het proefschrift ’Comparative ecology of the House Sparrow Passer domesticus in rural, suburban and urban situations’. Dit proefschrift bevat 164 bladzijden, inclusief een Nederlandse samenvatting. Wij kregen toestemming van dr. C.J. Heij deze samenvatting in ons tijdschrift te publiceren, zodat onze lezers van de inhoud van het proefschrift over onze meest algemene vogelsoort kennis kunnen nemen.