In België is een fonds opgericht dat voor de toekomst de relictpopulatie van de Ortolaan van een stabiel biotoopaanbod wil laten genieten. Er werd contact met landbouwers, huurders en/of eigenaars opgenomen met een bijzonder positief resultaat. Men heeft geld nodig voor de aankoop van plantgoed voor het behoud en de kwaliteitsverhoging van de bestaande eikehoutwallen. Verder denkt men aan een vergoeding van het zaaigoed voor boeren die de richtlijnen in verband met het instandhouden van de biotoop volgen. Met deze middelen zal er ook naar gestreefd worden om graanakkers te laten aanleggen tussen maïsvelden op recent verloren gegane biotopen in de nabijheid van bestaande kernen. Er zal materiaal aangekocht dienen te worden voor allerlei beheerswerken, die door een groep, vrijwilligers uitgevoerd zouden moeten worden.