Onder deze titel is het eerste deel verschenen van het boek dat de zeldzame vogelsoorten behandelt die minder dan vijftig maal werden waargenomen, hetzij in België, hetzij in één van de overige Westeuropese landen (Nederland, West-Duitsland, Frankrijk of de Britse eilanden). In het eerste deel worden niet minderden 137 vogelsoorten (watervogels, dagstootvogels, steltlopers) behandeld en het geeft per soort de verspreiding over de gehele wereld, veldkenmerken, biotoop, verplaatsingen en tabellen met de waarnemingen gerangschikt per maand. Daarnaast zijn er nog verspreidingskaarten per soort opgenomen en een aantal zwart-wit- en kleurenfoto’s. Het is overigens een gemis dat bij de foto’s geen datum en plaats vermeld worden. De onderschriften van de kleuren- en zwartwit foto’s zijn blijkbaar verwisseld, jammer.