Dit themanummer is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de Stichting Mondiaal Alternatief (project EEBV) en de Stichting Het Vogeljaar. In de afgelopen jaren zijn door vogelaars en hun organisaties verschillende initiatieven ontwikkeld rond de Huiszwaluw. Zowel vanuit het publiek als van de zijde van vogel- en natuurbeschermers is ons de behoefte aan nadere informatie rond deze vogelsoort duidelijk geworden. Vandaar dat wij besloten hebben tot het samenstellen van een themanummer over de Huiszwaluw.