Het eerste jaar dat het huiszwaluwenproject nu loopt heeft in ieder geval leuke gegevens opgeleverd. Wel is het onzes inziens van belang dat het project ’gedragen’ wordt door mensen die er tijd en energie in willen steken. Van belang is, zo denken wij, ook dat het huiszwaluwenonderzoek in de toekomst op landelijk niveau gestimuleerd gaat worden. Nu worden her en der gegevens in verslagen verwerkt zonder te komen tot een landelijk overzicht. Ik hoop dat dit themanummer aan deze gedachte mag mee helpen.