Vrijwilligers van de Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West-Zeeuwsch-Vlaanderen hebben eind maart 1986 een landbouwschuur in de buurtschap Goed Leven bij IJzendijke voorzien van speciale zwaluwvriendelijke kunstgoten. De schuur, eigendom van de heer W. de Vlieger, was in 1985 voorzien van nieuwe zinken dakgoten, ter vervanging van houten dakgoten, die verrot waren. De Huiszwaluwen, daarvoor in groten getale bij de boerderij van De Vlieger aanwezig (in 1984 telde men 54 broedparen) lieten het in 1985 afweten. Lucien Boerjan, vrijwilliger van de Natuurbeschermingsvereniging West-Zeeuwsch-Vlaanderen: ’De Huiszwaluwen nestelen niet onder zinken dakgoten. Het oppervlak is te glad. De nestspecie hecht dan niet.’