Tijdens het landelijk onderzoek naar het voorkomen van de Huiszwaluw in Nederland (Philippona 1974) werd bij de Voorstersluis aan de rand van de Noordoostpolder een kolonie van deze soort gevonden. Deze vestiging werd gecontroleerd vanaf 1966 tot en met 1985 (tabel 1). In een vijftal jaren kon door herhaaldelijk bezoek het verloop van de nestbouw gevolgd worden (tabel 2 en figuur 1). De Voorstersluis ligt 1½ km ten zuidwesten van Vollenhove. Bij de sluis staat een loods van baksteen met schuin pannendak. De lengteas van de loods loopt noord-zuid. De lengte en breedte zijn respectievelijk 10 en 6,5 m. Huiszwaluwen bouwden hun nesten aan de oost-en de westzijde van het bouwwerk onder de schuin verlopende daklijst die 70 cm oversteekt. De nesten werden vastgehecht aan de volgende materialen: staal, beton en baksteen. De nesten bevonden zich op een hoogte van 4,75 m.