De huiszwaluwenkolonie van het Gemaal Wortman in Lelystad-Haven was aan het eind van de jaren zestig een van de grootste kolonies in Nederland. Van 1965-1969 werden de grootte van deze kolonie, het aantal paren aan het nabijliggende Dijksmagazijn en de broedparen elders in Lelystad-Haven bijgehouden. Bovendien werden in 1968-1969 op vaste data van begin april tot eind juli wekelijks aantekeningen gemaakt over het aantal nesten dat in aanbouw was of reeds gereed was. Tegelijkertijd werd een aantal andere gegevens over de Huiszwaluw vastgelegd. Een deel van de informatie werd verzameld door W. de Jong. De eerste gegevens over de kolonie aan het gemaal dateren van 1965, toen 86 nesten aanwezig waren. Dit was toen de enige plaats waar de Huiszwaluwen broedden. In 1966 waren er volgens mijn gegevens 134 broedparen en in 1967 190 broedparen (zie voor de verdere ontwikkeling Harder bladzijde 174).