Vanaf het begin der jaren zeventig heeft ondergetekende de bewoonde nesten in de stad Breda geteld. Naar aanleiding van een hier geconstateerde afnametrend zijn er de laatste jaren ook in andere delen van de provincie tellingen gestart om het voorkomen van de Huiszwaluw te bestuderen. Ik hoop dat wij met de vele medewerkers in de provincie een blijvend onderzoek kunnen beginnen om het wel en wee van de gezellige Huiszwaluw te kunnen blijven volgen.