Ofschoon de Huiszwaluw in de meeste delen van Nederland als broedvogel kan worden aangetroffen, treft men grote concentraties Huiszwaluwen toch vooral aan in gebieden met een klei- of leembodem. Zeeland in het algemeen en Zeeuwsch-Vlaanderen in het bijzonder zijn altijd erg rijk geweest aan deze broedvogel en deze streken zijn wel eens het belangrijkste bolwerk voor de Huiszwaluw van ons land genoemd (Philippona 1968, Teixeira 1979, 1974, Wedts de Swart 1970). (figuur 1). Zoals ook voor vele andere vogelsoorten in Nederland geldt, lijkt het aantal broedparen van de Huiszwaluw de laatste tien jaar af te nemen (Teixeira 1979, Veenhuizen 1984, Nuijten 1985). Eerlijkheidshalve dient echter vermeld te worden, dat er incidenteel ook nieuwe vestigingen optreden, zoals in de Flevopolders (Harder 1978).

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Eric Marteijn, Leo D’Hoore, Petrus van ’t Westeinde, & Thijs Kramer. (1986). De Huiszwaluw als broedvogel in West-Zeeuwsch-Vlaanderen in 1984 en 1985. Het Vogeljaar, 34(4/5), 196–201.