Tijdens het samenstellen van dit themanummer bereikte de redactie een berichtje van Johan Stuart uit Haarlem, Tijdens een vakantie in Spanje verbleven wij in het natuurpark ’Cazorla’. Op 24 juli 1983 namen wij daar een geheel albino Huiszwaluw waar, deze foerageerde tussen soortgenoten boven een beek. Opvallend was dat de delen die normaal bij een Huiszwaluw staalblauw zijn, bij dit exemplaar iets witter waren dan de stuit en de onderdelen van de vogel’. Dit bracht ons een bericht van de Vogelwerkgroep Wageningen in herinnering uit ’De Levende Natuur’ oktober 1965, pag. 286). Daarin wordt melding gemaakt van vier 'witte’ Boerenzwaluwen in september 1964. in het voorjaar van 1965 werd wederom een 'witte’ Boerenzwaluw gezien. In de jaren zeventig was een ’witte’ Boerenzwaluw te zien in Veldhoven (N.-B.). In de jaren zestig en zeventig werden door vogelvangers in Vlaanderen (België) regelmatig ’witte’ Boerenzwaluwen gevangen, dikwijls jaar op jaar in de zelfde plaatsen. Opvallende verschillen in kleuren kunnen een hulpmiddel zijn om ook bij Huiszwaluwen plaatstrouw aannemelijk te maken.