Huiszwaluwen maken zelf hun nest van leem en modder. Als plakmaterialen worden planten of mest van runderen en paarden er tussendoor verwerkt. Door de Huiszwaluwen zelf wordt bovendien speeksel toegevoegd (Menzel 1984). Het speeksel draagt mogelijk bij tot het verharden van het materiaal.