De afname gedurende de laatste jaren alsmede de gewoonte van de Huiszwaluw om in losse kolonies aan gebouwen te nestelen, roept de vraag op welke factoren van invloed zijn op de nestplaatskeuze. Eén van deze factoren is mogelijk de windrichting waarin de nesten gesitueerd zijn. Men kan zich namelijk afvragen of Huiszwaluwen bij het maken van een nest een voorkeur aan de dag leggen voor een bepaalde windrichting. Om deze vraag te kunnen beantwoorden werden de resultaten geanalyseerd van huiszwaluwtellingén in De Kempen en westelijk Noord-Brabant.