Over het algemeen hebben zwaluwen altijd de aandacht van mensen getrokken. Hun komen en gaan kon men dikwijls niet goed verklaren maar doorgaans werd het opnieuw waarnemen in het voorjaar beschouwd als een indicatie voor de naderende lente (Schulze 1940). Aan het vlieggedrag werden en worden voorspellingen gedaan over het weer op lokaal en regionaal niveau. De klachten over de achteruitgang van zwaluwen zijn reeds van oudere datum. Dat geldt voor zwaluwen in het algemeen (Tolsma 1936), maar ook specifiek voor Huiszwaluwen (Von Günten 1957,Thijsse 1965). Deze vroege klachten kan men niet als geheel waardevrij beschouwen.