In deze interessante studie geeft Heinz Menzei een goed overzicht over het leven van de Huiszwaluw. Al lezend stuiten wij op het probleem dat veel litteratuur uit het 'westen' niet is opgenomen. Dat is jammer, dat had dit boekje zeker veel waardevoller gemaakt. Waarschijnlijk zou het dan hier en daar uitgebreider zijn geweest zoals over de situatie in Afrika, de eventuele invloeden van luchtverontreiniging, over de voedselstrategie, enzovoort. Omdat er anderzijds wel veel gegevens uit ’oostelijke’ litteratuur zijn gebruikt kan het werk van Menzei worden beschouwd als een welkome aanvulling van de 'ons' ter beschikking staande informatie. In de studie is veel wetenswaardigs te ontdekken. Het zal menig geïnteresseerde behulpzaam kunnen zijn bij het doorgronden van het leven van de Huiszwaluw.