Van de trek van de Huiszwaluw (Delichon urbica L.) was tot voor kort in Nederland weinig bekend. De Avifauna van Nederland (CNA 1970) noemt de soort een talrijke doortrekker van april tot en met mei en van augustus tot en met oktober. De meeste regionale avifauna’s geven nauwelijks een nadere precisering van dit beeld (zie onder andere Alleyn et al 1971, Dijksen & Dijksen 1979, Van der Ploeg et al 1977, Stichting Vogelwerkgroep Grote Rivieren 1979, Van Dijk & Van Os 1982).