Freek Dons heeft ons vanaf zomer 1984 zeer intensief redactioneel bijgestaan. Zijn liefde tot de natuur was hem bijna aangeboren en wij kenden elkaar reeds lange tijd totdat hij zich door een toevalligheid meer voelde aangetrokken tot ons tijdschrift. Zeer concentieus (zoals hij was) schaafde hij als beroepscorrector de ons aangeboden artikelen bij en daar discussieerden wij dan ook over tot in den treure. Later begon hij ook drukproeven voor ons door te nemen en daarbij waren zijn op- en aanmerkingen van bijzonder grote waarde. Ook aan de Vogelkalender 1986 werkte hij zeer intensief mee. Vrolijk en opgewekt, vaak met een grap en een grol, had hij een bepaalde stijl die bijzonder innemend was. En dat ondanks zijn vaak moeilijke gezondheid, waar hij zich totaal niet door uit het veld liet slaan.