Een vaak smalle kustlijn van mangrovebossen met aan de zeezijde een bij laag water droogvallend complex van wadvlakten vormt in Zuidoost-Azië een tweeëenheid van grote biologische rijkdom. De meestal onbegroeide wadvlakten zijn ontstaan uit door de rivieren naar zee afgevoerd erosiemateriaal en deze worden naar het binnenland toe afgeschermd door een dicht getijdenbos van mangrove.