Dank zij een subsidie van het Actiefonds Vogeljaar werd de auteur in staat gesteld deel te nemen aan een ornithologische expeditie in Zuidoost-Azië. Samen met John Howes (Groot-Brittannië) en onder leiding van Kees Swennen werd een onderzoekersteam gevormd dat van 11 oktober tot en met 23 november 1985 onder Interwadervlag werkte. Interwader is de naam van een internationaal onderzoekproject dat door middel van wetenschappelijk onderzoek de relatief schaarse kennis van de kustvogels (steltlopers, reigers, ibissen, ooievaars en enkele soorten sterns en ijsvogels) en hun biotopen in Zuidoost-Azië wil vergroten. Gewapend met deze kennis wil men ook bedreigingen inventariseren en zonodig acties tot bescherming ondernemen. Bedreigingen zijn er alom in dit zich snel ontwikkelende deel van Azië.