In het kader van het 75-jarig jubileum van Natuurmuseum Natura Docet te Denekamp werd een jubileumuitgave verzorgd onder de bovenvermelde titel. Het is een boek geworden in de trant van meester J.B. Bernink ’Ons Dinkelland’. Een in het boek afgedrukt interview met Heleen Bernink, dochter van meester Bernink, benadrukt dit nog eens. Zij heeft na de dood van haar vader diens levenswerk voortgezet en aanvaardde in 1954 het directeurschap van ’Natura Docet’. Wie ooit in dit museum te Denekamp is geweest zal onder de indruk zijn gekomen van de veelzijdige kennis van meester Bernink. Menigeen is dat museum met een andere mening over de natuur ingestapt dan dat hij weer naar buiten kwam. Ad B. Wittgen schreef het grootste hoofdstuk voor dit boek en wel een ’schets’ van de ontwikkelingsgeschiedenis van het Twentse landschap, waarbij uiteraard ook de vogels ruim aan bod komen. H.A. Booijink en R.J.M. van der Walle schreven bovendien een hoofdstuk over de opgravingen op de Borghert te Denekamp en Guus Goorhuis schreef over het interview met Heleen Bernink. Al met al een fijn boek voor diegenen die Twente hebben leren liefhebben, maar ook voor diegenen die het willen leren kennen. ’Het landschap van Twente’ 175 bladzijden, vele foto’s en pentekeningen (1986). Uitgave van Vereniging Vrienden van Meester Bernink’s Museum Natura Docet en de Stichting Heemkunde Denekamp. Prijs ƒ 20-- (exclusief ƒ 4,25 verzendkosten). Verkrijgbaar in de Twentse boekhandel en ook door storting van ƒ 24,25 op ABN-bankrekening nummer 59.57.43.420 van de Vereniging van Vrienden, Denekamp, onder vermelding ’Het landschap van Twente’.