Naar aanleiding van de inventarisatie in 1986 (waarvan de resultaten in ’Het Vogeljaar’ worden gepubliceerd) zal getracht worden om ook in 1987 een zo volledig mogelijke telling uit te voeren. Het gaat hierbij in de eerste plaats om het opsporen van de broedkolonies en het tellen van het totale aantal holen en de bewoonde holen. Daarnaast wordt informatie gevraagd over de juiste plaatsaanduiding, het biotooptype, de grondsoort, de expositie van de kolonie, detailgegevens van de betreffende steile wand, eventuele slaapplaatsen en de kortste afstand van de koloniewand naar wateroppervlakten. Een goede en volledige inventarisatie is alleen mogelijk met de hulp van vele medewerkers. De resultaten van het onderzoek zullen in de vorm van een verslag aan alle medewerkers worden toegezonden. U kunt zich opgeven als medewerker en ontvangt dan alle benodigde informatie, zoals enquetekaarten met een toelichting. Waarnemers die reeds in 1986 hun medewerking verleenden, ontvangen rechtstreeks nieuwe enquetekaarten. Rijksinstituut voor Natuurbeheer, ter attentie van H.N. Leys, postbus 46, 3956 ZR Leersum