Hoewel al bijna een eeuw bekend is dat de aanwezigheid van jachthagel in magen van watervogels kan leiden tot hun snelle dood, werd in Nederland deze doodsoorzaak tot voor kort slechts incidenteel vastgesteld. Na het instellen van de Werkgroep Vogelsterfte nam het aantal ter onderzoek ingezonden, dood aangetroffen (water)vogels toe, waarbij het Centraal Dierengeneeskundig Instituut in toenemende mate tot de diagnose ’loodvergiftiging’ moest komen. Enkele jaren terug vonden bezoekers van oevergebieden rond het Hollandsch Diep in korte tijd ter plaatse tientallen zieltogende Grauwe Ganzen. Een ongewone zaak. Vanaf eind september tot in december pleisteren rond het Hollandsch Diep enkele duizenden Grauwe Ganzen.