Van 23 tot 25 februari 1984 werd te Aulla, Italië, de First Conference on ’Birds Wintering in the Mediterranean Region’ gehouden. De daar gehouden voordrachten zijn thans in de ’proceedings’ van deze conferentie verschenen. Niet minder dan 31 artikelen en 10 korte berichten zijn hier in opgenomen. Er wordt onder meer geschreven over Kraanvogels, Dwergaalscholvers in Italië, Zwartkop, stootvogels in Italië, overwinterende watervogels in Italië, overwinterende zangvogels in Bulgarije, Roodborst, trekgedrag en radarwaarnemingen op het Iberische schiereiland, overwinterende IJsvogels, gezamenlijke slaapplaatsen van Blauwe Kiekendieven, vogelbevolking in dennenbossen, gegevens over het ringonderzoek, overwinterende Houtduiven op het Iberisch schiereiland, najaarstrek van de Eleonora’s Valk, wadvogels aan de kusten van de Middellandse Zee, overwinterende Bergeenden in het westelijk Middellandse-Zeegebied en de trek van insektenetende zangvogels in Zuidoost-Spanje. De korte berichten behandelen onder meer de vinkachtigen in Spanje, Kleine Zilverreigers en Kwakken in Italië, overwinterende Zwartkoppen en Kleine Zwartkoppen, Kokmeeuw en Zilvermeeuw in Italië, Houtsnip en Kluten als overwinteraars.