Sinds 1983 houdt de Fryske Foriening foar Fjildbiology zich bezig met het verzamelen van gegevens voor het samenstellen van een ’Avifauna van Ameland’. Enerzijds gebeurt dit door het houden van tellingen en inventarisaties, anderzijds door het opvragen van gegevens van vogelaars die Ameland bezochten en hun waarnemingen noteerden.