Door de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal zijn op de grens van Zeeland en Noord-Brabant de afgelopen jaren enkele gedeelten in de kom van de Oosterschelde afgesloten van getijdebeweging. In 1986 werd de Oesterdam, die het Schelde-Rijnkanaal afsluit van de Oosterschelde, gedicht. Een zijtak van het Schelde-Rijnkanaal is het onlangs gegraven Spuikanaal, dat water uit het nieuwe Zoommeer op de Westerschelde loost. De figuren 1a en 1b geven een overzicht van het geheel. In het gebied rond de Kreekraksluizen vinden al jaren graaf- en baggerwerkzaamheden plaats. In de steile wanden van wat in de volksmond de ’Surfplas’ wordt genoemd broedden al een aantal jaren met succes Oeverzwaluwen. Ook in een zanddam in het Spuikanaal was vorig jaar een kolonie van 31 broedparen aanwezig.