(N.T.) Het stralende zomerweer in de tweede helft van Mei is een welkome aanleiding geweest om een reeds lang bestaand plan uit te voeren, om n.l. eens enige ochtenden door te brengen in de Haagse Vogeltuin, dit mooie ruige terreintje, dat zulk een welkome aanvulling vormt in de omringende Bosjes van Poot. In twee opzichten is in deze tijd van het jaar de Vogeltuin van belang voor de vogels: om zijn nestgelegenheid en door de drinkbak.