’Het Wapendal’ is sinds 1927 een natuurreservaat, wat te danken is aan de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en Omstreken. Deze vereniging is in 1927 opgericht door een aantal verontruste leden van de Haagsche Vereeniging voor Vogelbescherming, de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging en enkele Haagse leraren, met de bedoeling zo veel mogelijk op te komen tegen bedreigingen van de natuur in en om Den Haag. Een van de eerst geredde gebieden in de duinen ten zuidwesten van Den Haag, in de buurt van Loosduinen en Kijkduin was ’Het Wapendal’. Een stukje oude strandwal. dat te gronde dreigde te gaan door de nieuwe stadsuitbreidingen in de jaren 1920-1930. In dit gebied was al een groot deel van de oude duinen veranderd in nieuwbouwwijken en zo waren er ook plannen voor ’Het Wapendal’. Door toedoen van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en Omstreken werd in 1927 door de Haagse gemeenteraad besloten dit kleine gebied van ongeveer vijf hectare als natuurmonument te behouden. ’Het Wapendal’ bestaat uit een heuvelachtig gedeelte in het noorden en oosten en een wat vlakker terrein aan de zuidwest- en westzijde met een duinpan in het midden. De naam ’Wapendal’ komt waarschijnlijk van een poeltje of ’wapel’ in deze duinen. Door de eeuwen heen is de kalk in deze oude duinen door de regen naar diepere lagen weggespoeld, zodat hier, in tegenstelling tot de jonge duinen , een gebied is ontstaan met kalkarme grond.