Twee naast elkaar liggende eilandjes gelegen aan de westzijde van het Segmeertje in het park ’Meer en Bosch’ fungeren als vogelreservaat. De gezamenlijke oppervlakte van deze eilandjes (½ hectare) is aan de geringe kant, maar hun unieke ligging compenseert dit ten volle. Aan een kant dus het open meer en aan de andere drie zijden brede sloten. Het beheer is gedurende een lange reeks van jaren uitgeoefend door de heer H.W. Ploeger; mutaties na zijn vertrek brachten met zich mee dat dit reservaat wat onderhoud betreft een achterstand heeft opgelopen. Het beheer is vanaf september 1985 overgenomen door Ron van Gladbach. Door inzet van jeugdleden van de Haagsche Vogelwacht is een gedeelte van het gebied gesnoeid en alle houtstapels zijn hersteld. Het teveel aan Esdoorn staat momenteel een verdere aanplant in de weg. Te verwachten is dat verdere werkzaamheden in 1987 en 1988 zullen leiden tot volledig herstel van de vogelvoorzieningen.