Ongeveer in 1960 is het idee ontstaan om ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en Omstreken een vijfde vogelreservaat/ tuin te stichten. Eerst werd gedacht aan een terrein in de Scheveningse Bosjes, maar dit plan stuitte op bezwaren van de Gemeentelijke Plantsoenendienst (nu Dienst Groenvoorzieningen en Milieu-educatie) en de betrokken wethouder. Het bestuur van Vogelbescherming onderschreef deze bezwaren. In de jaren 1963/1964 is met de Plantsoenendienst overeenstemming bereikt over het stichten van een vogelreservaat in het gebied Ockenburgh. Ook de wethouder ging in principe akkoord met dit voorstel. Het ging hierbij om het gebied, overgebleven van de zogenaamde voormalige ’vergroting’ en wel het zuidoostelijke deel ervan. Het terrein beslaat circa een vijfde van het oorspronkelijke gebied. Het Crematorium Ockenburgh werd er naast gesitueerd, terwijl de rest van het gebied bestemd werd tot wandelpark, waarvoor twee verbindingsbruggetjes met het park ’Ockenburgh’ in 1964 werden voltooid.