Gelegen in het Landgoed Oosterbeek, tussen Clingendael en het Haagse Bos. In 1971 is hier een hek geplaatst, 2½ meter hoog, van de bosbeek aan de oostkant naar een bestaande afrastering van een belendende bunker. Onder leiding van Henk van Dongen, hoofd Vogelwacht, plantten enige vogelwachters de eerste Meidoorn in het vrij kale stukje bos, dat aan twee zijden door water is begrensd. In het noorden de zogenaamde Tankgracht en in het oosten de Bosbeek. Na plaatsing van het hek werd er door de Vogelwacht nog ± 60 centimeter gaas ingegraven om te voorkomen dat de konijnen de jonge aanplant zullen consumeren. Het jaar daarop wordt een aantal bomen gekapt en van de stammetjes worden met het snoeimateriaal houtstapels gemaakt. Er worden dan zo’n 23 broedgevallen gesignaleerd van plusminus elf soorten.