In 1971 werd het Rijswijkse ’Vredenoord’, gelegen langs de Vliet, aangeworven als vogelreservaat. Het is een gebiedje van ±2 hectare met een dichte begroeiing van hoge bomen en het heeft een duidelijke relatie met het aangrenzende weidegebied. Verder heeft het ook als Haagbos een functie: Kauwen, Houtduiven, Holenduiven brengen er de nacht door. ’s Winters zitten er zeer regelmatig een of twee Buizerden. Hoewel dit park niet geheel is afgesloten, ondervindt het als regel niet te veel overlast van bezoekers. Dit neemt niet weg dat een enkele keer het vandalisme hoogtij viert.