Binnen de grenzen van de gemeente Rijswijk bevinden zich drie buitenplaatsen, welke sinds 1931 eigendom zijn van de gemeente ’s-Gravenhage. Deze drie buitenplaatsen zijn: ’Overvoorde’, ’Steenvoorde’ en ’De Voorde’. Samen vormen ze ’De Voorden’. In 1971 werd door de directie van Gemeenteplantsoenen van ’s-Gravenhage in ’Steenvoorde’ een in feite te klein gedeelte aangewezen, dat als vogelreservaat mocht worden ingericht. De heer A.A. Wetemans werd de beheerder van het reservaat en assistentie bij het werk werd door de heer W. Prinsen verleend. Twee jaar later werd met de inrichting van het reservaat begonnen. Toch was men niet helemaal gelukkig met de plaats waar het reservaat gelegen was, want het was nogal klein van omvang en te dicht bij de bebouwing gelegen.